Porównaj 0
Koszyk0Koszyk
22 ­465 ­65 ­46

Regulamin

Sklep Digitmedia prowadzi sprzedaż produktów z zakresu sprzętu komputerowego poprzez sklep internetowy pod adresem digitmedia.pl oraz w siedzibie firmy. Witryna digitmedia.pl umożliwia składanie zamówień na produkty wyszczególnione na stronie.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego digitmedia.pl przez Digitmedia z siedzibą ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez

- adres poczty elektronicznej biuro@digitmedia.pl

- telefonicznie pod numerem +48 22 465 65 46 

- za pośrednictwem formularza

3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://digitmedia.pl w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

 


II. Zasady korzystania 

1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0   lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej

- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra       osobiste i inne prawa osób trzecich

- korzystania w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania  

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

- korzystania w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sprzedawcy

- korzystania z zamieszczonych treści w ramach własnego użytku osobistego

- korzystania w sposób zgodny z obowiązującym prawem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Korzystanie oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania z treściami zawartymi w witrynie.

 

III. Zamówienia

1. Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Serwis digitmedia.pl nie gwarantuje, że zawarte w opisach i zdjęciach produktów informacje są zgodne z prawdą i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć z podjęcia decyzji na podstawie informacji w nich zawartych.

Zaprezentowane opisy i zdjecia nie mogą być podstawą prawną do wysuwania jakichkolwiek roszczeń oraz odstapienia od umowy.

3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Warunkiem złożenia zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

5. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a zamówienia składane przez telefon mogą być składane w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

 

IV. Ceny, metody płatności i dowód zakupu

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności

- przelew bankowy na rachunek bankowy 

- gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w placówce handlowej digitmedia.pl

- gotówką za pobraniem - płatność u dostawcy przy odbiorze

- finansowanie poprzez Leasing

- płatność online Tpay
(Właścicielem i operatorem serwisu tpay.com jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN,wpłacony w całości.)

- płatność kartą kredytową i debetową Visa, Mastercard i Maestro
(Płatności obsługują firmy Elavon/Tpay, a zwroty są dokonywane tylko i wyłącznie na kartę z, której dokonano płatności. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.)

3. Dokonując zakupów w serwisie www.digitmedia.pl, akceptują Państwo możliwość przesyłania faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na podany w zamówieniu, adres e-mail.

 

V. Dostawa

1. Dostawa produktów odbywa się na adres wskazany przez Klienta 

- za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub UPS

- odbiór osobisty w placówce handlowej digitmedia.pl

 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów art. 10 ust. 2 pkt 4 prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie.

5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.

6. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

VII. Gwarancje

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.

2. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie produktu na stronach internetowych sklepu.

3. Rozszerzenia gwarancji ThinkPlus są aktywowane w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia oraz dokonania płatności.

4. Start gwarancji reguluje data zakupu produktu na fakturze.

5. Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona nie ograniczając w żaden sposób uprawnień z tytułu gwarancji. Odpowiedzialności sprzedawcy za wady nie dotyczy umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce bezpieczeństwa.

3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.