Porównaj 0
Koszyk0Koszyk
22 ­465 ­65 ­46

Polityka bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Digitmedia z siedzibą przy ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, NIP 762-112-22-81, Regon 550075325, będąca jednocześnie Usługodawcą sklepu internetowego digitmedia.pl i Sprzedawcą.Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sprzedający może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, które są pozyskiwane od klientów.

Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Polityka plików cookies


Nasza strona korzysta z  Google Analytics, usługi dostarczonej przez firmę Google, Inc. Używa ona plików "cookies" („ciasteczek”), które są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na Twoim komputerze przez każdą stronę, która potrzebuje zapamiętać jakąkolwiek informację o odwiedzającym ją użytkowniku. Dzięki informacjom w nich zawartych możemy analizować to w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, celem usprawnienia naszej działalności.

Aby było to możliwe, informacje te (w tym także Twój adres IP) wysyłane będą do serwerów firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Tam zostaną poddane automatycznej analizie, która dostarczy nam raportów m.in. o tym skąd pochodzą nasi użytkownicy, z jakich korzystają przeglądarek internetowych, urządzeń (smartfony, czy laptopy?), jaka jest ich rozdzielczość ekranu, jak długo przebywają na naszej stronie, które produkty są najczęściej odwiedzane, etc.

Google może również dzielić się tymi informacjami z podmiotami zewnętrznymi, jeżeli wymagało będzie tego od nich prawo. Twój adres IP jednakże nigdy nie będzie powiązany z tymi informacjami.

Pliki te będą znajdowały się na Twoim komputerze przez dłuższy okres czasu. Możesz je jednak zawsze usunąć ręcznie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, bądź zmienić jej ustawienia permanentnie tak, by nie były w ogóle dozwolone. Pamiętaj jednak, że pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wielu stron internetowych, albowiem służą one przede wszystkim do tak istotnych funkcji jak zapamiętywanie zawartości koszyka, podtrzymywanie zalogowania, realizacja formularza zamówienia i in.