Porównaj 0
Koszyk0Koszyk

Problemy z siecią bezprzewodową WLAN ThinkPad – metody

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową.

  1. Sprawdź, czy system wykrywa kartę sieciową

 

  1. Sprawdź, czy karta jest włączona, a tryb samolotowy wyłączony

Nadajnik karty bezprzewodowej może być wyłączony, a w Menedżerze urządzeń nie pojawią się żadne problemy.

 

Sprawdź, czy tryb samolotowy jest wyłączony.

 

 

 

  1. Sprawdź identyfikator SSID oraz ustawienia zabezpieczeń sieci

Podczas wprowadzania identyfikatora SSID oraz klucza WEP istotna jest wielkość liter. Połączenie z siecią nie powiedzie się, jeśli wpisano nieprawidłowy identyfikator SSID.

Wprowadzony klucz WEP lub WPA-PSK/WPA2-PSK musi odpowiadać dokładnie temu wprowadzonemu do routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Jeżeli nazwa sieci zawiera znaki specjalne, spróbuj je usunąć i sprawdzić, czy można nawiązać połączenie. Tymczasowe usunięcie zabezpieczeń może się okazać konieczne w celu sprawdzenia podstawowej łączności z siecią.

 

  1. Sprawdź, czy zainstalowano najnowszy sterownik karty

Ważne: Zawsze postępuj dokładnie wedle instrukcji dostarczonej ze sterownikiem. Konieczne może być odinstalowanie aktualnego sterownika.

 

  1. Sprawdź siłę sygnału

W większości programów do zarządzania sieciami bezprzewodowymi jest wykres pokazujący siłę sygnału. W przypadku niskiego poziomu, np. 1-2 słupki z 4-5 będzie to świadczyło o słabej sile sygnału.

W takim przypadku konieczne może być przeniesienie routera lub punktu dostępu w inne miejsce. Połączenie mogą zakłócać inne źródła radiowe, w tym telefony bezprzewodowe 2,4 GB, inne routery, a także ściany. W razie potrzeby spróbuj zmienić kanał używany przez router i sprawdź, czy takie działanie zwiększa siłę sygnału.

 

  1. Sprawdź, czy oprogramowanie routera jest aktualne

Niektóre problemy mogą pojawiać się po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, co dotyczy szczególnie sprzętów kilkuletnich. Zapoznaj się z dokumentacją producenta sprzętu w celu uzyskania szczegółowych informacji. Niektóre ulepszenia mogą nie być kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami bezprzewodowymi.

 

  1. Sprawdź, czy protokół TCP /IP jest dobrze zainstalowany

Ważne: Statyczny adres IP powinien być używany tylko wtedy, kiedy wymaga tego sieć.

 

  1. Sprawdź adres TCP/IP

Pinguj adres pętli zwrotnej

 

  1. Sprawdź za pomocą diagnostyki, czy sprzęt działa poprawnie