Porównaj 0
Koszyk0Koszyk

Problemy z baterią ThinkPad – rozwiązania i sposoby

Rozwiązywanie problemów z baterią

Objawy: Bateria się nie ładuje.

  1. Akumulatora nie można całkowicie naładować w standardowym czasie ładowania.

Rozwiązanie: Akumulator może być nadmiernie rozładowany, a w takim przypadku należy wykonać poniższe działania.

 

  1. Komputer wyłącza się, zanim wskaźnik stanu naładowania akumulatora poinformuje, że jest całkowicie rozładowany lub komputer działa, mimo że wskaźnik stanu akumulatora pokazuje maksymalne wyczerpanie.

Rozwiązanie: Rozładuj i naładuj akumulator ponownie.

 

  1. W pełni naładowany akumulator działa zbyt krótko.

Rozwiązanie: Rozładuj całkowicie i naładuj ponownie akumulator. Jeśli czas działania akumulatora jest zbyt krótki, należy go wymienić na nowy.

 

  1. Komputer nie działa, mimo że akumulator jest całkowicie naładowany.

Rozwiązanie: Problemem może być aktywny ochronnik przeciwprzepięciowy. Wyłącz komputer na minutę w celu zrestartowania zabezpieczeń i ponownie włącz urządzenie.

 

  1. Akumulatora nie można naładować.

Rozwiązanie: Problemem może być zbyt gorący akumulator. Jeżeli bateria jest bardzo gorąca, należy ją wyjąć z komputera i poczekać aż osiągnie temperaturę pokojową. Po ostygnięciu akumulatora należy go włożyć do komputera i naładować. Jeżeli akumulatora nie da się naładować, należy go oddać do serwisu.

 

  1. Komputer nie wykrywa akumulatora.

Rozwiązanie: Należy się skontaktować z pomocą techniczną.

W przypadku, gdy akumulator można doładować tylko do 55-60%, może być to wynikiem trybu konserwacji lub włączenia niestandardowego progu ładowania baterii.

 

Czas działania baterii (żywotność) zmniejsza się wraz z wiekiem i naturalnym zużyciem

Określeniem pojemność nazywamy czas, przez jaki system może działać na w pełni naładowanym akumulatorze. Z czasem akumulator traci swoją pojemność. Dzięki aktualizacji BIOS-u, systemu operacyjnego, aplikacji i sterowników można wydłużyć czas pracy akumulatora.

 

Akumulator rozładowuje się mimo wyłączenia komputera

Z czasem akumulator traci swoją pojemność, jeśli jest pozostawiony bez podłączenia zasilania sieciowego, gdyż mimo wyłączenia systemu akumulator pobiera pewną ilość prądu. Utrata energii z powodu samorozładowania jest całkowicie normalnym zjawiskiem. Warto sprawdzić, które aplikacje najbardziej zużywają energię. 

 

 

Warto też sprawdzić raport energetyczny.

 

 

Możesz też wygenerować raport dotyczący baterii z poziomu Windows 10 PowerShell lub z wiersza polecenia. Użyj komendy powercfg /batteryreport.

 

System wyłącza się przed pokazaniem pustego wskaźnika akumulatora lub działa, mimo że wskaźnik jest pusty

Różnica w rzeczywistej pojemności baterii i pojemności wyświetlanej może być spowodowana wieloma czynnikami. W celu zresetowania wyświetlanej pojemności do odpowiadającej stanowi faktycznemu, należy rozładować baterię do 10% lub mniej, a następnie naładować ją do co najmniej 96%.

 

System nie działa, mimo że bateria jest całkowicie naładowana

Należy sprawdzić, czy system jest zasilany prądem zmiennym, a jeśli tak jest, sprawdzamy stan baterii w programie Power Manager w sposób opisany powyżej. Jeżeli system nie działa na zasilaniu prądem zmiennym, należy wyjąć baterię i przetestować jej działanie ponownie.

W przypadku poprawnego działania systemu skontaktuj się z pomocą techniczną w celu wymiany baterii, a jeśli system nie działa, skontaktuj się z lokalnym centrum pomocy technicznej Lenovo.