Porównaj 0
Koszyk0Koszyk

Finansowanie poprzez Leasing

Jedną z możliwości finansowania nowoczesnych technologii jest leasing. W przypadku skorzystania z tej opcji prosimy o wypełnienie wniosku leasingowego i przesłanie na adres biura.

 

 

Przebieg transakcji

 

Zalety Leasingu:

Leasing tradycyjny

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową z góry określoną w umowie.

Leasing optymalny

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.     

Procedura promocyjna

(dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto)

Procedura uproszczona

(dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto)

Procedura zwykła

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto)